Mint a bankjegysor eredetijének a grafikus művész-tervezője szeretném szakmai álláspontomat kifejteni, a nyilvánossággal megosztani.1993-ban kaptam a Magyar Nemzeti Banktól a megbízást és felkérést a teljes magyar bankjegysor művész megtervezésére és az ezzel kapcsolatos kivitelezési feladatokra.A teljes bankjegysor megvalósítása az előkészítés, kísérletező munkálatokkal együtt mintegy 9 évet vett igénybe. A bankjegysor grafikailag egy összefüggő címletenként azonos szerkezetű, stílusában egységes, a modern bankjegyszerű megoldások, valamint a magyar grafikai hagyományok figyelembevételével készült. Az arcképek és a hátoldali kompozíciók a Horváth Endre zseniális grafikusművész metszési modorában, de újszerű megoldásban jöttek létre. (Horváth Endre mintegy 29 bankjegyet készített az MNB számára)

A jelen állapotban fontosnak tartom megjegyezni, hogy Magyarország olyan bankjegysorral rendelkezzen, amely ezt a koncepciót megvalósítja.
A magyar forintbankjegyek előoldala a felhasználó számára a legfontosabb információja számmal és betűvel megjelenített értékjelzés, a Magyar Nemzeti Bank felirat és alatta-mint hitelesítők- az elnök és az alelnök aláírása.
A most kibocsátott bankjegy helytelenül tipografizálja ezt az egységet megkívánó szövegblokkot.
A Magyar Nemzeti Bank felirat aránytalanul lecsúszott a szegélyre. A szövegblokk ily módon osztott lett. A két aláíró így föléíróvá vált, ami tartalmilag zavaros, tipográfiailag téves elrendezés.
Tévedés a szegély jobb alsó sarkában a PÁLINKÁS DEL. névfelírás is.
A forintbankjegyeinken -1946-tól mindenesetben- latin szó rövidítése jelenti a megfelelő grafikai tevékenységet és egyben a grafika készítőjének a felelősségvállalását is.
DELINEAVIT (DEL.) tervezte, kigondolta
SCULPSIT (SC.) metszette, véste
PINXIT (PINX.) rajzolta, festette
A megváltoztatott címleten –mivel nem eredeti tervezésűek- a FECIT (FEC) lenne a megfelelő jelölés. Ennek hiányában ugyanis a magyar bankjegyek hibásak.
Kritikai észrevételem továbbá az, hogy ez a „fejlesztett” mű inkább díszítményesnek nevezhető.
A díszítések a stílus egységét megbontják, vizuális értelemben egy megváltozott kép benyomását kelti a felhasználóban. Színezésében tarka, a magyar címer belesüpped a környezetébe, a fólia dekorativitása a túldíszített karácsonyfára emlékeztet.
A hátoldali iniciálé beleolvad az Esztergomot ábrázoló szép látványba, jobban el kellett volna választani, mivel így a teljesen más stílusú elem ezt megkívánná.
A bankjegy készítőjének a szakmai hagyományokat is tanulmányoznia kellett volna. A korona és pengő bankjegyeink világhírűek voltak. A magyar grafikusművészet jeles képviselői készítették, mint Horváth Endre, Jaschik Álmos, Helbing Ferenc, Nagy Zoltán.
Sajnos az MNB likvidálta történetéből ezeket a kiváló magyar művészeket.
Egyetértek azzal a megfontolással, hogy modernizálni, erősíteni, védeni kell a bankjegyeket, de ezt oly megoldásokkal kell véghezvinni, amely nem eredményez szakmailag hibákat.
Talán célravezetőbb lett volna egy új bankjegysor megjelenítése.
A grafika így harmonikusabb lett volna az új védelmi elemekkel. Megújulhatott volna a tematika is. Új arcképek, a mai korhoz jobban köthető személyeket is ábrázolhatna a magyar bankjegy. 1992-ben már felvetődött a kulturális élet személyiségeinek szerepeltetése.
Mi lenne a véleménye erről a kibocsátónak? Esetleg olyan 20.000 Ft-os, amelyen Kabos Gyula színművész szerepel?

 

IMG_0076